16. oktober 2019 gikk årets Sikkerhetskonferanse av stabelen på Caledonien. Årets tema var beredskap og samfunnssikkerhet – hvordan kan de store aktørene innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering samarbeide for å utvikle nye løsninger basert på bruk av kunstig intelligens og annen ny teknologi?

Store endringer i klima har skapt mange nye utfordringer i samfunnet. Ekstremvær skaper flom, ras, tørke. Hvor kan vi bruke teknologi til å forutse bedre hva som kan skje og teknologi til å møte disse utfordringene? Dette satt vi fokus på under årets Sikkerhetskonferanse.

Samfunnssikkerhetsministeren fortalte hvordan regjeringen ser på disse utfordringene. Vi har hørt hva forskere sier, hvilke utfordringer har de som skal løse dette og hvilke muligheter ser vi innen bruk av ny teknologi for å løse dette. Ikke minst er IT Sikkerhet utrolig viktig i denne sammenheng.

Påmeldingen for Sikkerhetskonferansen 2019 er nå lukket.

  • Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
  • Dato: 16. oktober 2019
  • Tidspunkt: Kl. 09.30 - 16.00
  • Medlemspris: 900,- eksl. mva
  • Pris ikke-medlem: 1800,- eksl. mva
  • Studentpirs: kr 100

Foredragsholdere

SK_ingvil_smines_tybring_gjedde.jpg

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister, Justis- og beredskapsdepartementet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene.

Samfunnssikkerhet og digital sikkerhet viktige områder for regjeringen, og for første gang i historien er det nå en egen samfunnssikkerhetsminister. Feltet er fremdeles en del av Justis- og beredskapsdepartementet, og Tybring-Gjedde har en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor. At digital sikkerhet inngår i porteføljen gjør at det nå må sees i sammenheng med samfunnssikkerhet generelt - som Tybring-Gjedde vil belyse under årets Sikkerhetskonferanse. 

Dan Jakob Wagnen - Headshot.png

Dan Jakob Wangen

Manager, EY Climate Change and Sustainability Services

Hva betyr klimarisiko for Norge?
De siste årene har vi sett antydninger til hvordan klimaendringer vil direkte påvirke Norge i fremtiden, med ekstrem tørke, styrtregn, jordras og flom. I tillegg til dette blir også Norge påvirket av klimaendringer i andre land, gjennom kontaktkanaler som mennesker, handel og finans. Dessverre så viser EYs nye rapport for Klima- og Miljødepartementet at tiltros for store nasjonale målsetninger, har ikke Norges klimagassutslipp blitt redusert og næringslivet henger etter i det grønne skifte. Så hvordan påvirkes Norge og norske selskap av klimaendringer, og hvilke muligheter og risikoer er tilknyttet dette?

Dan Jakob Wangen jobber i EY Climate Change and Sustainability Services og hjelper daglig norske selskaper med å måle, rapportere og håndtere klimarisiko. Han er utdannet Sivil Ingeniør innen Energi og Miljø fra Trondheim, med en spesialisering innen Industriell Økologi.

lena bjørgum.jpg

Lena Bjørgum

Seniorrådgiver , Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

«Risikovurdering av ekomsektoren 2019: Den digitale grunnmuren»
Nkoms risikovurdering bygger på erfaringer fra faktiske hendelser det siste året og utviklingstrekk av betydning både for de selskapene som tilbyr tjenester, og for samfunnet.

Ulike nett (mobil, bredbånd, kringkasting) og de tjenestene som leveres på disse, utgjør den digitale grunnmuren i samfunnet. Befolkningen i Norge, næringslivet og det offentlige, er alle aktive brukere av denne grunnmuren. Den må derfor tåle belastninger både av fysisk art (vær og vind) og logisk art (digitale angrep).

Nkom har vurdert risikoer i sektoren ut fra tre faktorer: verdiene som den digitale grunnmuren skal bære, truslene den digitale grunnmuren utsettes for, og sårbarhetene i sektoren.

SK_Ole-Tom_microsoft.jpg

Ole Tom Seierstad

National Security Officer, Microsoft Norge

Ole Tom har jobbet i Microsoft siden 1990 og har hatt flere ulike roller. De siste årene har han fokusert på sikkerhet og problemstillinger rundt dette. Ole Tom sitt foredrag handler om hvordan bruk av sky og kunstig intelligens kan sikre hverdagen i et stadig større trusselbilde. Microsoft bruker AI for å beskytte sine kunder, og løsningen øker både sikkerheten og forutsigbarheten. Ole Tom skal ta for seg internasjonale eksempler, både innen IOT, Azure IOT hub, Azure Sphere og sikkerhet på endepunkt (sensor/egde). 

SK_SansLondon0788.jpg

Chris Dale

Leder for Cyber Security, Netsecurity AS

Hvorfor er det så lett å være en hacker? Hvordan tjener cyberkriminelle penger på oss, og hvor mye tjener de? Hva gjør IOT med det generelle sikkerhetslandskapet, og hva slags fremtid ser vi på? Dette er noen av spørsmålene vi får svar på i Chris Dales presentasjon.

Sammen med sin sikkerhetskompetanse har Chris Dale bakgrunn innen programmering, systemadministrasjon og styring. Hans brede erfaring hjelper absolutt mye når han jobber i sikkerhetsbransjen. Utenfor dagjobben underviser Chris også på SANS Institute, først og fremst klassen "Hacking Techniques, Exploits & Incident Handling". Chris har blitt omtalt flere ganger i nyheter og media, og er ofte å se på konferanser, eller mingler seg på arrangementer i sikkerhetsbransjen.

roar_storm2.jpg

Roar Storm

Sikkerhetssjef, IT- & Informasjonssikkerhet, Region Sør, ATEA

«Vårt ansvar og truslene vi som private opplever i dagens IT-sikkerhet».
Hvordan treffer IT-sikkerhet oss mennesker i det daglige livet? Er vi som samfunn overlatt til de store aktørene eller har vi et eget samfunnsansvar for å beskytte oss og de rundt oss? Roar sin kompetanse blir blant annet benyttet av NRK ved store globale sikkerhetshendelser, og under årets Sikkerhetskonferanse kommer han til å kaste lys over hvilket ansvar og hvilke trusler vi står ovenfor når det kommer til dagens IT-sikkerhet.

SK_Fredrik Grindland.png

Fredrik Grindland

Senior rådgiver/prosjektleder og Certified ISO 27005 Risk Manager, Bouvet Norge AS

«Når alt går i svart». 
Selv om det jobbes kontinuerlig med å sikre kritisk infrastruktur, må alle være forberedt på å bli rammet av hendelser hvor alle IKT løsninger går i svart. Det er også viktig å erkjenne at vi alle har en rolle i de digitale verdikjedene, hvor hendelser hos oss vil kunne påvirke andre i verdikjeden. Basert på arbeid i Agder og resten av landet, vil han beskrive aktuelle sikkerhetshendelser og trusselaktører. Fredrik vil også dele erfaringer fra sikkerhetsgjennomganger i private og offentlige virksomheter med eksempler på tiltak som kan redusere risiko og redusere effekten av sikkerhetshendelser.

SK_scott.jpg

Scott Basgaard

Tech Lead, Intoto

Scott Basgaard er partner og ansvarlig for utvikling av plattform og teknologi i Intoto. Han har lang erfaring fra internasjonale webprosjekter, og forlot jobb i Time Magazine/NYC for kjærligheten i Norge. Han har vært med å utvikle en rekke anerkjente plattformer som WordPress/WooCommerce, etablerte WordCamp Norway og har nå konvertert kunnskap og erfaringer til å være med å gjøre verden til et bedre sted, ved å tilby bedre innsikt rundt oss gjennom meningsfull data.

Scott deler sine beste fremgangsmåter og viktige takeaways for "real time data flow architecture" og likhetene fra hans mangeårige erfaring innen bedriftsweb og e-handel. Scott sitt foredrag vil belyse hvordan teknologi innenfor beredskap henger sammen med blant annet kraftverk og kommuner for å løse utfordringer.

SK_ALEXANDERSNOSSUM.png

Alexander Salveson Nossum

Leder digitalisering og innovasjon - Datavarehus, Norkart

«Geografisk IT – fundament i digital bærekraftig, beredskap».
Geografisk IT har utviklet seg til å være et fundament i et spekter av ulike bransjer og anvendelser. Tidligere har fagfeltet vært satt likhetstegn med «kartet». I dag og fremover er det likhetstegn med beredskapsanalyser, bærekraftig byutvikling og sikker infrastruktur og eiendomsutvikling. I dette innlegget vil Alexander introdusere deg til fagfeltet og bransjen Geografisk IT gjennom konkrete eksempler på hvordan næringsliv og offentlig benytter dette i dag. Vi skal også se fremover på potensialet til digital, bærekraftig beredskap når ulike bransjer, aktører og teknologi jobber sammen.

Alexander jobber som ansvarlig for digitalisering og innovasjon i Norkart med solid erfaring fra å jobbe som utvikler, CTO og fagleder. Han har en bakgrunn fra NTNU og holder en PhD i Geografisk IT. Et firma som vokser på geografisk datamegling, analyser og SaaS-tjenester. Norkart har i dag Norges største samlede geografiske datavarehus med kunder som Gjensidige, Finn.no, 1881, Amedia, Evry – samt en rekke offentlige og private bedrifter.

helene holte.jpg

Helene Holte

Senior konsulent, Egde Consulting

«Helseberedskap – Tilgjengeliggjøring av data»
Helsedata er en sentral verdi den digitale grunnmuren skal bære. Hvorfor er det så vanskelig å tilgjengeliggjøre helsedata, når det kan styrke den nasjonale helseberedskapen? Hvordan kan helsedata være livreddende i en nasjonal krisesituasjon? Egde Consulting snakker om helseberedskap, hvilke muligheter som ligger innenfor helseregistrene, og hvorfor de enda ikke utnyttes godt nok.

Jan Ivar Øyulvstad 1080x1080.png

Jan Ivar Øyulvstad

Rådgiver, Egde Consulting

«Helseberedskap – Tilgjengeliggjøring av data» 
Foredraget holdes sammen Helene Holte fra Egde Consulting.

Program

09:30-10:00

Registrering og mingling

Kom tidlig for en kopp kaffe og litt prat

10:00-10:05

Velkommen.

10:05-10:30

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister, Justis- og beredskapsdepartementet

10:35-11:00

Dan Jakob Wangen

EY Climate Change and Sustainability Services

11:05-11:30

Lena Bjørgum

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

11:30-12:30

Lunsj

Vi nyter en bedre lunsj på Grenseløs restaurant én etasje ned

12:30-12:55

Ole Tom Seierstad

Microsoft Norge

12:55-13:20

Chris Dale

Netsecurity

13:20-13:45

Roar Storm

Atea

13:45-14:10

Fredrik Grindland

Bouvet

14:10-14:35

Pause

Vi mingler, strekker på beina og fyller kaffekoppen

14:35-15:00

Scott Basgaard

Intoto

15:00-15:25

Alexander Salveson Nossum

Norkart

15:25-15:50

Helene Holte og Jan Ivar Øyulvstad

Egde Consulting

15:50-16:00

Avslutning

Sponsorer