Personvernerklæringen

20.07.18

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Digin samler inn og behandler dine personopplysninger.

Daglig leder Cathrine Stien er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Digin. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom Digin og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvordan bruker vi personopplysningene?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å kommunisere med medlemmer og andre interessenter. For å tilby deg vårt nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss registrerer vi som et minimum navn, e-postadresse og arbeidssted. For kontaktpersoner hos våre medlemmer registrerer vi telefonnummer i tillegg. Din e-postadresse vil bli brukt til utsending av nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra Digin.   

Grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Digin er samtykke. Samtykket avgis ved din registrering som mottaker av nyhetsbrevet, og/eller ved innmelding av selskap/organisasjon i klyngen. 

Du har til enhver tid rett til å trekke samtykket. Samtykket trekkes ved avregistrering/utmelding av nyhetsbrevet på våre nettsider. 

Lagring av personopplysningene og sletting

Digin har avtale med godkjent databehandler for lagring av personopplysninger og som anses for å være trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre og opplysningene slettes i våre systemer innen en måned. Tilbakekall av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.  

Dine personopplysninger vil også bli slettet dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn for, for eksempel ved opphør av vårt nyhetsbrev.  

Dine rettigheter som mottaker av nyhetsbrevet

Du har rett til å anmode om innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandlingen og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (trekke ditt samtykke tilbake). Vi vil innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene rettes ved å sende mail til oss: service@digin.no

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du rett til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Cathrine Stien (cathrine@digin.no) dersom du har kommentarer til vår behandling av dine personopplysninger.