Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 100 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Medlemsmassen består av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia.

Digin vil gjennom samarbeid og deling gjøre det mulig for sine medlemmer å skape verdier og tjene penger.

Det er nå en veldig aktiv digitaliseringsprosess i samfunnet og Digin er et naturlig kontaktpunkt for alle aktører i denne prosessen. Gjennom sine nettverk og aktiviteter vil Digin bidra til høy kompetanse og innovasjon i bransjen.

Digin finansieres i dag gjennom medlemskontingenter, serviceavgifter, inntekter fra arrangementer og offentlig støtte fra fylkeskommunene, kommuner, Innovasjon Norge og andre støtteordninger. Det gjør at Digin kan bruke ressurser på å bygge kompetanse, nettverk og innovasjon ved blant annet aktivt bruk av medlemsbedriftene som også får kompensert for sine bidrag.

November 2023: Digin har igjen markert sin posisjon ved å motta bronsestatus fra det europeiske sekretariatet. Denne prestisjefylte anerkjennelsen, kjent som «Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence», understreker Digins fremragende innsats og engasjement i bransjen. 

bronse

Administrasjon

cathrinestien.jpg

Cathrine Stien

Daglig leder

Styret

Andreas-Eriksen-1.jpeg

Andreas Eriksen

Styreleder

Avdelingsdirektør for Webstep Sørlandet

Åsmund.jpeg

Åsmund Myklevoll

Nestleder

CISO, Sparebanken Sør

IMG_3198.png

Ann-Helen Moum

Styremedlem

Kommunalsjef Digitalisering

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-DSC_2503.jpg

Leif Skiftenes Flak

Styremedlem

Professor – institutt for informasjonssystemer, UiA

christiane.png

Christiane E Skage

Styremedlem

Daglig leder, Lister Nyskaping

IMG_7070-Edit_Foto-Mona-Hauglid_lav.jpg

Tone M. Mikalsen

Styremedlem

Nestleder & avdelingsleder Virksomhetsstyring, IKT Agder IKS

Observatører

torborgarhansen.JPG

Tor Borgar Hansen

Observatør

Regionsansvarlig Forskningsrådet

David Simonsen.gif

David Simonsen

Observatør

Innovasjon Norge