Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 80 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Medlemsmassen består av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia.

Digin vil gjennom samarbeid og deling gjøre det mulig for sine medlemmer å skape verdier og tjene penger.

Det er nå en veldig aktiv digitaliseringsprosess i samfunnet og Digin er et naturlig kontaktpunkt for alle aktører i denne prosessen. Gjennom sine nettverk og aktiviteter vil Digin bidra til høy kompetanse og innovasjon i bransjen.

Digin finansieres i dag gjennom medlemskontingenter, serviceavgifter, inntekter fra arrangementer og offentlig støtte fra fylkeskommunene, kommuner, Innovasjon Norge og andre støtteordninger. Det gjør at Digin kan bruke ressurser på å bygge kompetanse, nettverk og innovasjon ved blant annet aktivt bruk av medlemsbedriftene som også får kompensert for sine bidrag.

 

Administrasjon

digin-otto-isaksen (1).jpeg

Otto Isaksen

Daglig leder

Jeanette.jpg

Jeanette Tharaldsen

Markedsføring

Konsulent

Styret

605210_jpg.jpg

John Lennart Krohn

Styreleder

Business Development Director, Stafa Industrier AS

ann_elisabeth_ludvigsen (1).jpg

Ann-Elisabeth Ludvigsen

Nestleder

Leder eHelse og offentlig sektor, Egde Consulting

tonered.jpg

Tone Birkenes

Styremedlem

Managing Director, DiaGraphIT

Fredrik grindland.jpg

Fredrik Grindland

Styremedlem

Rådgiver, Bouvet

unnamed.jpg

Thomas Henriksen

Styremedlem

IKT leder, Arendal Kommune

Digin-Carl-Erik-Moe.jpg

Carl Erik Moe

Styremedlem

Dosent, Universitetet i Agder

Rannveig_3.jpg

Rannveig Tobiassen

Styremedlem

Prosjektleder, Innoventus Sør

krs_nuc_ernst_sundt.jpg

Ernst Sundt

Styremedlem

Rektor, Noroff Høyskole

thomas_overland_2 (1).jpg

Thomas Øverland

Styremedlem

Rådgiver, Bitpro

Observatører

Siren Markussen.jpg

Siren Markussen

Observatør

Forskningsrådet

David Simonsen.gif

David Simonsen

Observatør

Innovasjon Norge