Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 75 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Medlemsmassen består av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia.

Digin vil gjennom samarbeid og deling gjøre det mulig for sine medlemmer å skape verdier og tjene penger.

Det er nå en veldig aktiv digitaliseringsprosess i samfunnet og Digin er et naturlig kontaktpunkt for alle aktører i denne prosessen. Gjennom sine nettverk og aktiviteter vil Digin bidra til høy kompetanse og innovasjon i bransjen.

Digin finansieres i dag gjennom medlemskontingenter, serviceavgifter, inntekter fra arrangementer og offentlig støtte fra fylkeskommunene, kommuner, Innovasjon Norge og andre støtteordninger. Det gjør at Digin kan bruke ressurser på å bygge kompetanse, nettverk og innovasjon ved blant annet aktivt bruk av medlemsbedriftene som også får kompensert for sine bidrag.

Styret

Otto Isaksen

Daglig leder

John Lennart Krohn

Styreleder

Daglig leder, Gecko

Fredrik Grindland

Styremedlem

Rådgiver, Bouvet

Thomas Øverland

Styremedlem

Rådgiver, Bitpro

Carl Erik Moe

Styremedlem

Dosent, Universitetet i Agder

Thomas Henriksen

Styremedlem

IKT leder, Arendal Kommune

Ernst Sundt

Styremedlem

Rektor, Noroff Høyskole

Rannveig Tobiassen

Styremedlem

Prosjektleder, Innoventus Sør

Tone Birkenes

Styremedlem

Managing Director, DiaGraphIT

Ann-Elisabeth Ludvigsen

Styremedlem

Leder eHelse og offentlig sektor, Egde Consulting

David Simonsen

Observatør

Innovasjon Norge

Siren Markussen

Observatør

Forskningsrådet