22894121_1521234521290544_4965597430222026244_n.png

F.v. Daglig leder i Digin, Otto Isaksen og Maiken Græsli, konsulent i UIA Nyskaping

DigiLab er et akselratorprogram i regi av UIA Nyskaping som skal hjelpe app- og softwareidéer frem til lansering av betaversjon. 
Avtalen mellom Digin og UIA Nyskaping går ut på at alle gründerprosjektene som gjennomfører DigiLab-programmet får ett års gratis medlemskap i Digin!