Institutt for informasjonssystemer ønsker velkommen forslag til praksisprosjekter høsten 2021. Prosjektene er gjerne knyttet til innovasjon med IKT, systemutvikling eller anskaffelse, drift og vedlikehold av ulike typer IT- og informasjonssystemer. Har din bedrift en aktuell oppgave for IT-studenter?

praksisprosjekt_uia.jpg

Til høsten kan studenter som starter på sitt siste år på bachelor i IT- og informasjonssystemer ved Universitetet i Agder velge praksis som valgfag. Antallet studenter som ønsker å ta dette valgfaget har økt, og dette har sammenheng med tilbudet om å ha praksis i spennende organisasjoner. Tilbakemeldingene fra studentene som gjennomførte praksis høsten 2020 har vært svært positive, til tross for pandemi og usikkerhet.

Formålet med praksisplasseringen er å gi studentene innsikt i og forståelse for en konkret organisasjons behov og prosesser knyttet til et IT-relatert prosjekt. Studentene kan arbeide med ulike oppgaver, for eksempel:

  • gjennomføre ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan
  • utarbeide et business case
  • utarbeiding av kravspesifikasjon
  • arbeide med analyse og design
  • programmeringsoppgaver
  • installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende

Det legges opp til at studentene er utplassert en dag i uken gjennom hele semesteret, men dette kan avtales med studentene med hensyn til organisasjonens behov, retningslinjer og andre emner studentene tar.

Vi håper det er aktuelt for dere å tilby praksisplass til høsten. Fristen for å melde inn praksisplasser er 15.mars og mer informasjon finner dere her.