Kristiansand Kommune inviterer 21. Mars til seminar or idémyldring om Helsebyen Eg på Teateret.

Valborg Langevei og ordfører Harald Furre

Konseptet "Helsebyen Eg" har bakgrunn fra Juul Frost arkitekter som leverte en utviklingsplan i 2014 for Sørlandet sykehus, bygningsmasser og området rundt. Her ble det også foreslått å se sykehuset som en del av byen med tilknytning til både UiA og Kvadraturen.

Seminaret handler, blant annet, om fremtidens helsetrender, eiendomsutvikling innen helse, helseteknologi-clustere, attraktive arbeidsplasser innen helse.
Foredragsholderene kommer fra en rekke steder med erfaring fra liknende prosjekter.


Rundt 80 personer er spesielt invitert til seminaret. Det er  alt fra eiendomsutviklere, it-firma, private helsefirma, e-helse gründere, forskningsmiljøer, NHO, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, politisk og administrativ ledelse i både VAF og KK og stortingsrepresentanter.

Mer informasjon om seminaret her og program finner du her