• Abacus

  Abacus har i en årrekke bistått norske bedrifter med å forbedre sin effektivitet gjennom digitalisering og leveranse av skyløsninger. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen IT, økonomi, logistikk, HR/lønn, CRM og prosjektstyring.

 • Advantek

  Advantek er et konsulentselskap som leverer tjenester og personell innenfor Engineering og Softwareutvikling.

 • Agder Fylkeskommune

  Fylkeskommunen er et regionalt forvaltningsorgan, og styres av et folkevalgt fylkesting. Samfunnsoppdraget til Agder Fylkeskommune kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030: "Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!"

 • AIVEO

  AIVEO tilbyr ekspertise innen kunstig intelligens og er drevet av formålet om å utvikle egne løsninger og verdiskaping gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. AIVEO består av et høyt utdannet og kvalifisert team, med lang erfaring innen sitt felt. Vårt hovedfokus er innen velferdsteknologi, men kan levere rådgivning og ekspertise basert på kunstig intelligens til alle bransjer.

 • Altidata

  Altidata er totalleverandør av IT-tjenester til bedriftsmarkedet. Selskapet selger internettforbindelser og samband med utgangspunkt i ett av det best utbygde fibernettene i Agder.

 • Anzyz Technologies

  Anzyz Technologies bygger på en algoritme som gir bedre mening ut av store datamengder.

 • AppSens

  AppSens er et norsk medisinsk teknologiselskap som utvikler trådløse medisinske sensorer og enheter for den mobile pasienten.

 • Arendal kommune

  Arendal er Sørlandets nest største by og fylkeshovedstaden i Aust-Agder.

 • Atea

  Atea er spesialister i IT-infrastruktur, som ønsker å bruke kompetansen til å forme et enda bedre Norge.

 • Banjara AS

  Banjara AS tror på å utnytte teknologi for å løse viktige ressurs- og miljøutfordringer. Utvikler av PenguinUP

 • Bitpro

  Bitpro har et team med profesjonelle, løsningsorienterte konsulenter, tenkere og kritikere, som arbeider hele døgnet for å gi den beste IT-løsningen.

 • Blå Kors Kristiansand

  Blå Kors Kristiansand er en organisasjon som jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge og oppfølging etter rusbehandling. Blå Kors Kristiansand har i over hundre år vært en viktig samfunnsaktør innen ideell sektor.

 • Bouvet

  Bouvet leverer tjenester innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring.

 • Brandsdal Group

  Brandsdal Group er et av landets ledende e-handelsselskaper og står bak blant annet blivakker.no og netthandelen.no.

 • Bulk

  Bulk Infrastructure AS er en av landets ledende selskaper innen data senter, global fiberutbygging og industrieiendom.

 • Capgemini

  Capgemini er et globalt konsulentselskap med kontorer over hele verden. Vi hjelper virksomheter til å styrke seg ved å utnytte kraften i teknologi.

 • Checkin

  Checkin er et påmeldings- og betalingssystem. Vi forenkler påmelding til kurs og konferanser og automatiserer fakturering av deltakere. Bruk mindre tid på administrasjon og mer tid på å skape gode opplevelser.

 • Defendable

  Defendable leverer cybersikkerhetstjenester fra a til å. Vi sørger for at virksomheter kan forsvare seg mot de digitale truselene, – så de kan fokusere på det de er gode på.

 • Dfind Consulting

  Dfind Consulting er et konsulenthus for systemutviklere og UX-/interaksjonsdesignere. Vi skaper utviklingsmuligheter for organisasjoner, bedrifter og mennesker.

 • DiaGraphIT

  DiaGraphIT AS utvikler og selger programvare for at helsepersonell bedre og på en systematisk måte kan dokumentere sitt kliniske arbeid.

 • DNB

  I dag er DNB mye mer enn Norges største bank og en nøkkelvirksomhet i norsk økonomi. Vi er også et ledende teknologiselskap, som på stadig nye måter tilpasser oss og tjenestene våre til tiden vi lever i og framtiden.

 • Egde

  Egde er Sørlandets ledende konsulent- og teknologipartner. Egde hjelper private og offentlige virksomheter med å realisere sine muligheter. Egde er opptatt av å utvide horisonten for hvordan teknologi kan bidra til at kunder lykkes med sine ambisjoner.

 • Effera

  Eksperter innen digitale løsninger som bidrar til å øke bedrifters effektivitet og konkurransekraft.

 • Elite Systemer

  Smart forretningskontroll for håndverkere og entreprenører.

 • Engineering Systems

  Engineering Systems sørger for at kundene har effektive arbeidsprosesser, som sikrer at de leverer pålitelige systemer, proft implementert og dokumentert.

 • Fagopplæring Sør

  Fagopplæring Sør er et opplæringskontor som har jobbet med oppfølging av lærlinger i IT bransjen i over 15 år.

 • Fiskher

  Fiskher forteller deg hva du kan fiske hvor og hvordan. Ved hjelp av kunstig intelligens og kunnskapen til de beste fiskerne. Fiskher er markedsledende på bruk av AI og AR i dette segmentet og arbeider målrettet mot vekst og internasjonalisering. "We make fishing easier"

 • Forsta

  Forsta leverer innsiktsprogramvare og tilhørende tjenester som hjelper bedrifter med å lytte til kunder, markeder og ansatte, analysere data og iverksette tiltak for å drive forretningsvekst.

 • Frameworks

  Frameworks er et grønt webbyrå som leverer nettløsninger, verktøy, design, systemutvikling og kommunikasjon.

 • Generator Digital

  Generator Digital leverer tjenester innen digital markedsføring.

 • Hennig-Olsen AS

  Hennig-Olsen Is er Nordens eldste iskremprodusent.

 • Gridd GO

  Gjennom systemet Gridd GO hjelper Gridd.ai offentlige og private virksomheter digitalisere og effektivisere. Ved bruk av kunstig intelligens kartlegges virksomheten betydelig raskere og billigere enn ved noen andre metoder, slik at man får den innsikten man trenger – når man trenger den!

 • Grieg Connect

  Grieg Connect leverer egenutviklede logistikkløsninger for havn- og terminaldrift

 • HMH

  HMH delivers a global full-service offshore and onshore drilling equipment offering that provides our customers with a broad portfolio of products and services that are designed to be safer and more efficient.

 • I4Helse

  Formålet med i4Helse AS er å bidra til innovasjon og produkt/tjenesteutvikling for private og offentlige virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren, med spesielt fokus innenfor e-helse.

 • IKT Agder

  IKT Agder hjelper innbyggere, ansatte og politikere med tjenester og teknologi som skaper en enklere hverdag.

 • InfoCare

  InfoCare er en fleksibel tjenesteleverandør, som er oppdatert på nye og kommende teknologier og IoT. I en årrekke har vi bevist vår leveranseevne i Norden, hvor vi leverer et bredt spekter av IT-tjenester til ledende forhandlere, IT-produsenter og IT-systemintegratorer.

 • Innoventus

  Et innovasjonsselskap som skal sikre vekst og nyskaping i regionen, og tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter eller skape vekst i eksisterende bedrifter.

 • Intershare

  Intershare AS er et programvarehus som har levert egenutviklede utleie/salg- og ressursstyringsløsninger for ulike bransjer siden 2001.

 • Intoto

  Sammen kan vi mønstre og dele meningsfull data for å gjøre verden til et bedre sted

 • IOT Solutions

  IOT Solutions utviklinger av nye løsninger innenfor Industri 4.0 og automatisering av nærings og industribygg ved å bruke IOT som teknologi.

 • IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner

  Interkommunalt samarbeid for drift og utvikling av IT-løsninger, hvor Lillesand er vertskommune.

 • IT Regnskap

  Fremoverrettet regnskapsbyrå med fokus på samspillet mellom kunde, byrå og teknologi. Sammen finner vi den beste løsningen.

 • ITstyring

  ITstyring AS – Leverandør av driftstjenester til småbedrifter i Kristiansandsregionen. Leverer den gode gamle IT driftsfunksjonen med personlig oppmøte og fast kontaktperson.

 • Knowit

  Knowit er et nordisk kraftsentrum for fremtidens digitale løsninger. Vår visjon er å skape et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon.

 • Kodehuset

  Kodehuset leverer solide applikasjoner og konsulentjenester innen systemutvikling, brukeropplevelser og prosjektstyring.

 • Kristiansand Kommune

  Kristiansand kommune er Sørlandets største by og fylkeshovedstad i Vest-Agder.

 • Lister Nyskaping

  Lister Nyskaping er en ressurs for gründere og etablerte bedrifter i Lister, og er opptatt av å utvikle og styrke innovasjonsøkosystem i regionen.

 • Moava

  Moava har det største fagmiljøet knyttet til ikt og skole mellom Oslo og Bergen.

 • Moment Analyse

  Moment Analyse er et analyse- og rådgivningsselskap med lang erfaring innen kvantitative og kvalitative analyseprosjekter.

 • National Oilwell Varco

  National Oilwell Varco er opptatt av å gi kundene den høyeste kvalitet av produkter og tjenester innen oljeboring.

 • Netlab

  Netlab lager verdiøkende websider som skal løse oppgaver, gi tilfredse brukere og generere verdi.

 • Netsecurity

  Netsecurity er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike selskaper innen IT-nettverk og -sikkerhet.

 • NORCE

  NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte spredt rundt i 10 norske byer.

 • Nordlo

  Nordlo leverer IT løsninger til små og mellom store bedrifter. Vi gir oss ikke før vi har IT-bransjens mest fornøyde kunder og medarbeidere.

 • Norgesfilm

  Norgesfilm hjelper virksomheter med digital filmdistribusjon. Forretningsidèen er å være en foretrukket teknologipartner innen VideoOnDemand og pedagogisk tilrettelegging av film.

 • Norkart

  Basert på vår dataplattform leverer vi samfunnskritiske løsninger som sørger for gode byggesøknader, riktige kommunale gebyrer og korrekte kartdata og reguleringsplaner.

 • Noroff

  Noroff er en av landets største private utdanningsinstitusjoner. Utdanningstilbudet består av fagskole, høyskole og nettstudier.

 • Norsk Interaktiv

  Norsk Interaktiv er en totalleverandør innenfor digital læring

 • NOSLEEPTILLBROOKLYN

  NOSLEEPTILLBROOKLYN er et unikt hus som jobber komplementært langs hele kundereisen. Miljøet bestående av sultne og erfarne mennesker som kan design, reklame, event, sponsorships, PR, digitale medier, sosiale medier, strategi, film, 3D og motion graphics.

 • Nye Veier AS

  Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet

 • Osselle AS

  Osselle AS er en "Managed Service Provider" i vekst, som leverer tjenester til sine kunder fra eget datasenter og eksterne skyleverandører. Vi bistår med drift av innhold på virtuelle servere, samt kundens egen infrastruktur og klienter. Alt etter kundens behov. Vårt hovedfokus er stabilitet, sikkerhet og lokal tilhørighet.

 • Oxidane

  Oxidane Venture er et investeringsselskap som investerer i selskaper innen vann og teknologi. I retur tilbyr Oxidane Venture kunnskap, lidenskap og aktivt eierskap i tillegg til kapital.

 • PANTEON

  Panteon er et software selskap som utvikler skybasert programvare på skreddersøm.

 • Phonero

  Phonero tilbyr moderne og kostnadseffektive telefoniløsninger til bedrifter i privat og offentlig sektor.

 • Point Taken

  Point Taken er spesialister på digital samhandling og sikkerhet. Vi er et spesialistselskap på Microsoft plattform, Dynamics 365, Power Platform og Azure security. Årets Microsoft partner 2020 & 2021: Modern work partner 2020 og Teams solution partner 2021. Eneste norske Microsoft FastTrack Partner.

 • Puzzel

  Puzzel bygger på en sterk stilling i et voksende marked for skybaserte kundekontaktløsninger.

 • Puzzlepart

  Puzzlepart er spesialister på Microsofts skyplattform. Selskapet hjelper virksomheter med å lykkes med digital samhandling, deling og prosessforbedring. Selskapet har 50 ansatte, er en del av Crayon Group, og har kontorer i Kristiansand, Oslo og Gjøvik. I Puzzlepart er de opptatt av at mennesker og teknologi lever i et innovativt samspill.

 • Qualified Professionals

  Ett av Norges beste rekrutteringsselskap som rekrutterer til faste og midlertidige stillinger innenfor områdene engineering, HR, IT, økonomi og regnskap, salg og marked.

 • Rockyshores

  Rockyshores leverer tjenester innen database, IT-løsninger og eCommerce. Hovedsaklig operations og applikasjonsforvaltning med ekstra tyngde på databaseløsninger på Oracle og MS SQL Server. Rockyshores har kunder innen bl.a kraftbransjen og utdanning.

 • Semine

  Semine benytter kunstig intelligens og maskinlæring til å revolusjonere måten det jobbes på knyttet til bilagshåndtering, postering, organisering og innsikt mot de fleste ERP-systemene i det norske markedet

 • Sikri

  Sikrer fremtiden og bevarer fortiden. Sikri er et programvarehus som utvikler og leverer produkter og tjenester til offentlig sektor.

 • SMSTeknik

  SMSTeknik er i dag en av Nordens ledende leverandører av SMS-tjenester. Ved hjelp av våre tjenester er det mulig å sende og motta SMS via datamaskinen. Takket være våre brede kompetanse og lange erfaring kan vi imøtekomme hver enkelt kundes behov.

 • Sopra Steria

  Sopra Steria er et av Europas største konsulentselskaper og bistår store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Sopra Steria er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 • Sparebanken Sør

  Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand.

 • Strømmestiftelsen

  Strømmestiftelsen er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider i Afrika og Asia. Vi utrydder fattigdom ved å tilby fattige mennesker utdanning og jobbmuligheter.

 • Systek

  Norsk IT-konsulentselskap som leverer tjenester av høy kvalitet innen utvikling, arkitektur, prosjektledelse og test.

 • Sørlandets Sykehus

  Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

 • Technogarden

  Technogarden er et selskap i Norconsult konsernet som leverer konsulenttjenester innen informasjonsteknologi og øvrige ingeniørfag.

 • Telaris PCS

  Telaris PCS digitaliserer kundens manuelle rutiner på en enkel og effektiv måte, slik at alle i bedriften kan rapportere og hente status i prosessen der man er.

 • Telenor

  Telenor er et av verdens ledende mobilselskaper.

 • Tietoevry

  Tietoevry - En ledende aktør innen digitale tjenester og programvare. Tietoevry skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn.

 • Unit4 Kristiansand

  Unit4 Kristiansand, tilrettelegger for strømlinjeforming av oppgaver, prosesser eller funksjoner innenfor tid- og utgiftshåndtering.

 • Universitetet i Agder

  Universitetet i Agder fikk universitetsstatus i 2007, som Norges sjuende universitet.

 • Vantu

  Smart destinasjonsoppdagelse for #vanlifers. Appen bruker satellittdata og dyp læring for å oppdage ukjente naturperler.

 • Varodd

  Varodd skal bidra til økt arbeidsdeltakelse og arbeidsinkludering av personer som står utenfor arbeidslivet i Agder. Varodd Arbeid og Inkludering skal bidra til økt sysselsetning av arbeidstakere som stå utenfor arbeidslivet i Agder. I Varodd er ansatte inkluderende, kompetente og utviklende.

 • Virtex

  Virtex er et programvareselskap som lager moderne og effektive visualiseringsverktøy for dataanalyse.

 • Vivid-Edtech

  Vivid-Edtech AS har et mål om å redusere drop out prosenten i utdanning. Sammen med Microsoft lanserer de nå en ny overlay i Teams som hjelper deg å fokusere, være mer effektiv under møter og ikke minst i etterkant av møter. Dermed blir alt mer synkronisert. Vivid-Edtech jobber også tett med forskere for å påvise sin hypotese om å redusere drop-out prosenten.

 • Webstep

  Norges største, rene seniorkonsulentselskap innen IT, og ble for annet år på rad kåret til Norges beste arbeidsplass.

 • Å Energi

  Å Energi er Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.