• Advantek

  Advantek er et konsulentselskap som leverer tjenester og personell innenfor Engineering og Softwareutvikling. Deres hovedkontor ligger i Kristiansand, Norge, og kundene er industribedrifter i Norge, Sverige og Danmark.

 • Agder Energi

  Agder Energi er Norges fjerde største energiprodusent

 • Agder Forskning

  Agderforskning utvikler forskningsbasert kunnskap sammen med forvaltning, næringsliv og samfunnsliv

 • Agdir

  Smart jordbruk- Agdir gir bonden et forbedret beslutningsgrunnlag ved å måle lokale forhold og ser dette i sammenheng med andre datakilder, som for eksempel værvarsel. Et bedre beslutningsgrunnlag gir en mer optimal drift og frigjør tid. Smart jordbruk handler om å gjøre hverdagen enklere, tryggere, mer oversiktlig og mer effektiv uavhengig av produksjon og utfordringer. Og det er det vi gjør med våre løsninger.

 • Anzyz Technologies

  Anzyz Technologies bygger på en algoritme som gir bedre mening ut av store datamengder.

 • Applica Consulting

  Applica Consulting tilbyr produktutvikling og assistanse innenfor informasjonsteknologi og elektronikk.

 • Arendal kommune

  Arendal er Sørlandets nest største by og fylkeshovedstaden i Aust-Agder.

 • Atea

  Atea er spesialister i IT-infrastruktur, som ønsker å bruke kompetansen til å forme et enda bedre Norge.

 • Aust-Agder fylke

  Aust-Agder fylkekommune er et folkestyrt, regionalt forvaltnings-organ, som ledes av fylkestinget.

 • Banjara AS

  Banjara AS tror på å utnytte teknologi for å løse viktige ressurs- og miljøutfordringer. Utvikler av PenguinUP

 • Bilagos

  Bilagos jobber med maskinlæring for å standardisere og strukturere økonomisk informasjon

 • Bitfrost

  Bitfrost er et selskap med en spesiell lidenskap for utvikling av programvare.

 • Bitpro

  Bitpro har et team med profesjonelle, løsningsorienterte konsulenter, tenkere og kritikere, som arbeider hele døgnet for å gi den beste IT-løsningen.

 • Bliksund

  Bliksund har sine røtter i Sørlandet sykehus. Selskapet arbeider primært med IT-løsninger for prehospitale tjenester ved sykehus.

 • Bouvet

  Bouvet leverer tjenester innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring.

 • Checkin

  Checkin er et påmelding- og billettsystem som automatiserer betalingsprosessen og forenkler administrasjonen av events.

 • Cognizant

  Cognizant er en ledende leverandør av globale tjenester innen konsulentvirksomhet og informasjonsteknologi

 • CoWorx

  Byens gründerhus. Av gründere - for gründere. Vi tilbyr jobbfellesskap med likesinnede, møtelokaler og nettverksarena midt i Kristiansand sentrum

 • Dfind Kristiansand

  Dfind Kristiansand er spesialister på digitalisering og IT. Vi skaper utviklingsmuligheter for organisasjoner, bedrifter og mennesker.

 • DiaGraphIT

  DiaGraphIT AS utvikler og selger programvare for at helsepersonell bedre og på en systematisk måte kan dokumentere sitt kliniske arbeid.

 • DIGFO

  DIGFO er et konsulentselskap som leverer tjenester innen informasjon-, system- og nettverkssikkerhet. Vi skal være den foretrukne partner for å beskytte din verdifulle data.

 • DNB

  DNB er en av Norges største banker.

 • Doorway

  Doorway er en totalleverandør av IT-tjenester til norske bedrifter, med kontorer i Arendal, Kristiansand, Lillehammer, Vinstra, Tynset, Oslo og Cape Town.

 • Effera

  Eksperter innen digitale løsninger som bidrar til å øke bedrifters effektivitet og konkurransekraft.

 • Egde Consulting

  Egde Consulting er resultat av et oppkjøp av Devoteam på Sørlandet med oppstart 1. mai 2016. Med over 30 ansatte er vi Sørlandets ledende konsulentselskap.

 • Engineering Systems

  Engineering Systems sørger for at kundene har effektive arbeidsprosesser, som sikrer at de leverer pålitelige systemer, proft implementert og dokumentert.

 • Evry

  Evry er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer.

 • Frameworks

  Frameworks er et grønt webbyrå som leverer nettløsninger, verktøy, design, systemutvikling og kommunikasjon.

 • Fædrelandsvennen

  Fædrelandsvennen er et mediehus som holder til i Kristiansand. Fædrelandsvennen er en regionsavis for Sørlandet og har 120 000 daglige lesere (papir, nett og mobil).

 • Generator Performance

  Generator Performance har sin spisskompetanse innenfor målbar digital markedsføring.

 • Go Mobile

  Go Mobile utvikler mobiltilpassede løsninger som er en stor del av mange menneskers hverdag.

 • Heatwave

  Heatwave har hovedfokus på design (UI/UX) av apper, programvare og nettsider. Heatwave designer og utvikler ideer fra start til ferdig produkt.

 • Hennig-Olsen AS

  Hennig-Olsen Is er Nordens eldste iskremprodusent. De har i dag ca 230 årsverk fra nesten 30 forskjellige nasjonaliteter. I dag er de omtrent 230 årsverk fra nesten 30 forskjellige nasjonaliteter.

 • IKT Agder

  IKT Agder er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap på to forvaltningsnivå. Selskapet eies av Arendal, Grimstad og Froland, samt Aust-Agder fylkeskommune.

 • InfoCare

  InfoCare tilbyr tjenester innenfor IT- og elektronikkutstyr til både forbrukere, bedriftsmarkedet og produsenter.

 • Innoventus

  Et innovasjonsselskap som skal sikre vekst og nyskaping i regionen, og tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter eller skape vekst i eksisterende bedrifter.

 • Intershare

  Intershare AS er et programvarehus som har levert egenutviklede utleie/salg- og ressursstyringsløsninger for ulike bransjer siden 2001.

 • Knowit

  Knowit leverer de digitale tjenestene som utgjør en forskjell for våre kunder og våre kunders kunder.

 • Kodehuset

  Kodehuset leverer solide applikasjoner og konsulentjenester innen systemutvikling, brukeropplevelser og prosjektstyring.

 • Kristiansand Kommune

  Kristiansand kommune er Sørlandets største by og fylkeshovedstad i Vest-Agder.

 • KRNCoaching

  KRNCoaching er et konsulent- og rådgivingsselskap drevet av Kjell Rune Nakkestad.

 • Lean Learning International

  Utvikling, produksjon, distribusjon og vedlikehold av interaktive læringsløsninger med innhold.

 • Minos

  Minos lager systemer, rutiner, maler og sjekklister for helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge.

 • Moava

  Moava har det største fagmiljøet knyttet til ikt og skole mellom Oslo og Bergen.

 • mSale

  mSale driver med gavekortautomater, samt andre typer automater som gjerne krever betaling. De utvikler også programvare og app på oppdrag.

 • National Oilwell Varco

  National Oilwell Varco er opptatt av å gi kundene den høyeste kvalitet av produkter og tjenester innen oljeboring.

 • IOT Solutions

  IOT Solutions hjelper selskaper med å finne de rette komponentene innen the Internet of things, og sette dette sammen i nye og effektive systemer.

 • IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner

  Interkommunalt samarbeid for drift og utvikling av IT-løsninger, hvor Lillesand er vertskommune.

 • Netlab

  Netlab lager verdiøkende websider som skal løse oppgaver, gi tilfredse brukere og generere verdi.

 • Netsecurity

  Netsecurity er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike selskaper innen IT-nettverk og -sikkerhet.

 • Net-Work AS

  Net-Work AS har siden 2007 hjulpet sørlandsbedrifter med internett-løsninger. Vi har eget fibernett og kan levere fiber fra eget nett i store deler av landsdelen, og via partnere kan vi levere over hele landet dersom man har behov for sammensatte løsninger på tvers av flere lokasjoner.

 • Norgesfilm

  Norgesfilm hjelper virksomheter med digital filmdistribusjon. Forretningsidèen er å være en foretrukket teknologipartner innen VideoOnDemand og pedagogisk tilrettelegging av film.

 • Noroff

  Noroff er en av landets største private utdanningsinstitusjoner. Utdanningstilbudet består av fagskole, høyskole, nettstudier og videregående skole.

 • Novare

  Novares egenutviklede, web- og mobiltilpassede systemer og systemmoduler kan leies som tjenester og dermed være tilgjengelige 24/7.

 • Nye Veier AS

  Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet

 • Næringsforeningen

  Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av landets største, og arbeider for å skape vekst i regionen.

 • OffshoreCrew

  OffshoreCrew tilbyr en bedre og mer effektiv rekrutteringsprosess til maritime og offshorebransjen, ved bruk av et helt unikt rekrutteringssystem kalt e-Crew.

 • Olco

 • Our Family Software

  Our Family Software er en familieplanlegger som benytter LEAN-prinsipper og digitalisering til å frigjøre tid og fjerne stress hos travle familier.

 • Phonero

  Phonero tilbyr moderne og kostnadseffektive telefoniløsninger til bedrifter i privat og offentlig sektor.

 • Proffdata

  Proffdata er Sørlandets eneste fagmiljø som fokuserer kun på personvern og GDPR. Vi tilbyr uavhengige konsulenttjenester som løfter organisasjonen til compliance

 • Puzzel

  Puzzel bygger på en sterk stilling i et voksende marked for skybaserte kundekontaktløsninger. Puzzels ambisjon er å gi kundene våre enda flere muligheter ved å utvikle og levere nyskapende teknologi som er rik på funksjoner, som er brukervennlig, som gir gode muligheter for integrasjon og tilpasning til ethvert miljø.

 • Quicktech

  Quicktech startet med et lavkostkonsept med idéen om at det å kjøpe programmering fra utlandet burde kunne være billig og problemfritt samtidig. Nå teller vi ca 30 årsverk og har kontorer både i Kristiansand og São Paulo. Vi jobber etter en helhetlig modell der vi liker å investere sammen med kundene og ha "skin in the game"

 • Rank nr. 1 AS

  Vi gjør deg synlig på internett ved å skreddersy dine nettsider til Googles retningslinjer for søkemotoroptimalisering og webdesign.

 • Red Rock

  Red Rock er et ledende ingeniørfirma og leverandør av utstyr til offshoreindustrien.

 • Rethink Learning Technologies

  Rethink leverer i hovedsak opplæringstjenester til industribedrifter.

 • Sharebox

  Sharebox tvikler en automatisert tjeneste for enkel og trygg nøkkeloverlevering uten at to personer behøver møtes på samme tid.

 • Seafarer CV

  Seafarer CV utvikler en løsning for sjømenns verifiserte kvalifikasjonsdokumenter

 • Skagerak Maturo

  Skagerak Maturo er et tidlig fase investeringsselskap. Selskapet har siden 2006 investert i et 20 talls suksessrike grunder selskaper. Selskapet har 200MNOK i disponibel kapital for nye investeringer.

 • Skandia Smarthus

  Skandia SmartHus tilbyr «one stop shop» for morgendagens solenergi og strømforvaltning. Vi gjør det mulig for huseiere å overvåke deres energiforbruk. Våre løsninger hjelper med å forstå unike bruksmønstre og gjør det mulig å kontrollere strømforbruket.

 • Sparebanken Sør

  Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand.

 • SunSense

  SunSense AS lager digitale solmålere (wearables) som revolusjonere solbeskyttelse ved å gjøre den dynamisk og personlig.

 • Sørlandets Sykehus

  Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

 • Sørlandskjøkken

  En lokal norsk kjøkkenprodusent med butikk i Sørlansparken, og produksjonslokaler i Søgne. Vi selger kjøkken, garderobe og bad til meget gunstige priser både til privat og prosjekt markedet.

 • Teknova

  Teknova er et uavhengig oppdragsforskningsinstitutt med kontorer i Kristiansand og Grimstad.

 • Telaris PCS

  Telaris PCS digitaliserer kundens manuelle rutiner på en enkel og effektiv måte, slik at alle i bedriften kan rapportere og hente status i prosessen der man er.

 • Telemagic

  Telemagic tilbyr markedets enkleste og mest kostnadseffektive verktøy innenfor multikanal kommunikasjon og -markedsføring. En full skybasert løsning sørger for rask administrering av utgående og inngående telefoni, e-post og SMS

 • Telenor

  Telenor er et av verdens ledende mobilselskaper. Å knytte verden tettere sammen har vært Telenors virksomhet i over 160 år, og vi motiveres av en felles visjon: å bidra til utvikling av samfunnene vi er en del av – «Empower societies»

 • Telsys

  Telsys AS leverer internettbaserte løsninger for e-post, ip-faks, online backup, helsenettbackup, online filserver, websider og webhotell.

 • The Wave

  The Wave er et konsulentselskap som leverer tjenester innen nye helsenæringer, herunder en satsing på E-helse

 • Tregde Ferie AS

  Tregde Ferie har utleie av hytter, leiligheter og båter av ulik størrelse. Vi tilbyr og restaurant, butikk og marina, møtefasiliteter og skreddersydde opplevelsespakker.

 • Universitetet i Agder

  Universitetet i Agder fikk universitetsstatus i 2007, som Norges sjuende universitet.

 • Vest-Agder fylke

  Vest-Agder Fylkeskommune er en drivkraft for utvikling av Vest-Agder.

 • Virtex

  Virtex er et programvareselskap som lager moderne og effektive visualiseringsverktøy for dataanalyse.

 • Vitari Sør

  Vitari har engasjerte, kunnskapsrike og erfarne konsulenter som jobber for å virkeliggjøre visjonen om at systemene ikke skal ta tid, men gi tid.

 • Webstep

  Norges største, rene seniorkonsulentselskap innen IT, og ble for annet år på rad kåret til Norges beste arbeidsplass.