Innovasjonsprisen 2019

 

26. mars under Digitalkonferansen, deler Digin og Sparebanken Sør ut sin årlige Innovasjonspris. 

Prosessen med å finne en verdig vinner er i gang, og hvem som helst kan nominere en kandidat de mener fortjener å vinne Innovasjonsprisen 2019, derfor oppfordrer vi DEG å nominere din(e) kandidat(er) til årets pris!
Husk at du kan nominere både deg selv og andre!

 1. Hvem kan motta prisen?
  - Kandidater kan være både store og små virksomheter, offentlige eller private- også enkeltpersoner som har gjort en forskjell kan forslås.
 2. Krav til kandidatene:
  - Kandidatene må ha lansert eller tatt i bruk en ny løsning der IKT inngår som et sentralt element- Løsningen må være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt- Prisvinneren må ha besøksadresse og /eller organisasjon registrert i Agder.

Som utgangspunkt for vurderingen benyttes Regjeringens og Innovasjon Norges definisjon for innovasjon: 

En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.

Juryen for Innovasjonsprisen 2019 består av: 

 • Elisabeth Austad Asser, Sparebanken Sør
 • David Simonsen, Innovasjon Norge
 • Bjørn Erik Aastveit, Connect Sørlandet
 • Trond Madsen, NHO
 • Inge Juul-Petersen, etablerersenteret Arendal
 • Terje Klungeland, Coworx
 • Erik Tønnesen, Skagerak Venture Capital
 • Rannveig Tobiassen, Innoventur Sør
 • Otto Isaksen, Digin

 

Fristen for å nominere kandidaterer er nå utløpt. Vi ønsker alle nominerte kandidater lykke til!