Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris

Sparebanken Sør og Digin deler årlig ut en høythengende Innovasjonspris. Vinneren mottar kr 50.000,- samt heder og ære! 

 1. Hvem kan motta prisen?
  Kandidater kan være både store og små virksomheter, offentlige eller private- også enkeltpersoner som har gjort en forskjell kan forslås.

 2. Krav til kandidatene:
  • Kandidatene må ha lansert eller tatt i bruk en ny løsning der IKT inngår som et sentralt element
  • Løsningen må være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt.
  • Prisvinneren må ha besøksadresse og/eller organisasjon registrert i Agder.

 3. Som utgangspunkt for vurderingen benyttes Regjeringens og Innovasjon Norges definisjon for innovasjon:
  "Ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape bærekraftige økonomiske verdier."

 4. Hvorfor mener du denne kandidaten fortjener å vinne Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris 2023?
  Denne beskrivelsen legger grunnlag for juryens første vurdering av kandidatene. Derfor viktig med informativ informasjon.
  • Beskriv din løsning
  • Hva er nytt/annerledes?
  • Hvilket potensiale har løsningen?

Juryen for Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris i 2023 blir publisert snart.

Nominasjonsskjema