Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris

Under Digitalkonferansen som vil bli arrangert høsten 2021, deler Sparebanken Sør og Digin ut sin årlige Innovasjonspris. Vinneren mottar kr 50.000,- samt heder og ære!

 1. Hvem kan motta prisen?
  Kandidater kan være både store og små virksomheter, offentlige eller private- også enkeltpersoner som har gjort en forskjell kan forslås.

 2. Krav til kandidatene:
  • Kandidatene må ha lansert eller tatt i bruk en ny løsning der IKT inngår som et sentralt element
  • Løsningen må være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt.
  • Prisvinneren må ha besøksadresse og/eller organisasjon registrert i Agder.

 3. Som utgangspunkt for vurderingen benyttes Regjeringens og Innovasjon Norges definisjon for innovasjon:
  "Ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape bærekraftige økonomiske verdier."

 4. Hvorfor mener du denne kandidaten fortjener å vinne Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris 2021?
  Denne beskrivelsen legger grunnlag for juryens første vurdering av kandidatene. Derfor viktig med informativ informasjon.
  • Beskriv din løsning
  • Hva er nytt/annerledes?
  • Hvilket potensiale har løsningen?

Juryen for Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris i 2021 er:

 • Elisabeth Asser – Sparebanken Sør
 • Jeanette Tharaldsen – Digin (Cathrine Stien overtar denne plassen 1. juli)
 • Morten Goodwin – CAIR/UIA
 • Inge Juul-Petersen– Gründerweb
 • Christiane Skage – Lister Nyskapning
 • Runar Brøvig – Innoventus Sør
 • David Simonsen - Innovasjon Norge
 • Tone Kvåle – Skagerak Maturo

Nominasjonsskjema