Bli med og bygg nettverk i et voksende IKT-miljø på Sørlandet! Det er nå mer enn 85 medlemsbedrifter i Digin og flere er velkomne! 

Målet er å samle hele IKT-miljøet på Sørlandet. Medlemmene består både av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia.

Som medlem blir din bedrift en del av et nettverk som jobber med å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Dette gjøres blant annet gjennom flere typer arrangementer hvor en setter fokus på viktige områder som er oppe i tiden. Digin arrangerer fast hvert år Digitalkonferansen og IT-sikkerhetskonferansen hvor en fokuserer på aktuelle temaer innen disse områdene. I tillegg er det en rekke mindre arrangementer hvor vi setter fokus på faglige trender, utfordringer og muligheter. Digin jobber også med mer dybde-informasjon og nyskapning hvor medlemsbedriftene blir engasjerte i betalte oppdrag.

 Fordelene din bedrift har ved å være medlem i Digin er blant annet:

  • Delta i et nettverk som samarbeider og deler sin kunnskap og sine nettverk
  • Gjennom dette nettverket og kunnskapen vil din bedrift kunne skape verdier og tjene penger
  • Gjennom innovasjonsprosjekter som Digin får finansiert vil bedriften både få tilgang til kunnskap og få betalte oppdrag
  • Digin formidler potensielle oppdrag til medlemsbedriftene.
  • Digin bidrar til større synliggjøring og markedsføring av din bedrift.
  • Arrangementene betaler medlemmer halv pris på eller gratis.
  • Medlemmene kan ta initiativ ovenfor Digin til aktiviteter som er nyttige for dem.

Som en samlet  bransje vil Digin med stor tyngde kunne benytte sin posisjon til å fremme aktuelle IKT saker overfor det offentlige og politikere.

 

KONTINGENTEN ER TODELT.

Kontingenten består av en medlemskontingent på kr 400,- pr bedrift som går til å drive klyngen. I tillegg  betaler man en serviceavgift som er basert på bedriftens størrelse. Serviceavgiften går til bl.a. å dekke kostnader Digin har med arrangører kompetansehevende aktiviteter, konferanser om dagsaktuelle temaer, skaffe nyskapende prosjekter hvor medlemmene blir aktive betalte aktører.

 For 2017 utgjør kontingenten følgende:

 Antall ansatte              Medlemskontingent                      Serviceavgift                      Sum

1-9                                           400,-                                        2.900,-                         3.300,-

10-39                                       400,-                                        6.800,-                         7.200,-

40-100                                     400,-                                        8.600,-                         9.000,-

100+                                        400,-                                       12.100,-                         12.500,-

           

Gjelder ansatte på Agder. Medlemskontingenten er avgiftsfri.

Gå til innmeldingsskjema her.

Har du noen spørsmål eller kommentarer, kontakt
Otto Isaksen, daglig leder 
Epost: otto@digin.no 
Mobil: + 47 920 55155