Bli med og bygg nettverk i et voksende IKT-miljø på Sørlandet! Det er nå mer enn 90 medlemsbedrifter i Digin og flere er velkomne! 

Målet er å samle hele IKT-miljøet på Sørlandet. Medlemmene består både av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia.

Som medlem blir din bedrift en del av et nettverk som jobber med å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Dette gjøres blant annet gjennom flere typer arrangementer hvor en setter fokus på viktige områder som er oppe i tiden. Digin arrangerer fast hvert år Digitalkonferansen og IT-sikkerhetskonferansen hvor en fokuserer på aktuelle temaer innen disse områdene. I tillegg er det en rekke mindre arrangementer hvor vi setter fokus på faglige trender, utfordringer og muligheter. Digin jobber også med mer dybde-informasjon og nyskapning hvor medlemsbedriftene blir engasjerte i betalte oppdrag.

 Fordelene din bedrift har ved å være medlem i Digin er blant annet:

  • Delta i et nettverk som samarbeider og deler sin kunnskap og sine nettverk
  • Gjennom dette nettverket og kunnskapen vil din bedrift kunne skape verdier og tjene penger
  • Gjennom innovasjonsprosjekter som Digin får finansiert vil bedriften både få tilgang til kunnskap og få betalte oppdrag
  • Digin formidler potensielle oppdrag til medlemsbedriftene.
  • Digin bidrar til større synliggjøring og markedsføring av din bedrift.
  • Arrangementene betaler medlemmer halv pris på eller gratis.
  • Medlemmene kan ta initiativ ovenfor Digin til aktiviteter som er nyttige for dem.

Som en samlet  bransje vil Digin med stor tyngde kunne benytte sin posisjon til å fremme aktuelle IKT saker overfor det offentlige og politikere.

 

KONTINGENTEN ER TODELT.

Kontingenten består av en medlemskontingent på kr 400,- pr bedrift som går til å drive klyngen og er ikke mva pliktig. I tillegg  betaler man en serviceavgift som er basert på bedriftens størrelse. Serviceavgiften må det betales 25 % mva på.

Serviceavgiften går til bl.a. å dekke kostnader Digin har som arrangør av kompetansehevende aktiviteter, konferanser, seminarer om dagsaktuelle temaer, skaffe nyskapende prosjekter hvor medlemmene blir aktive betalte aktører. Gjelder også som delbetaling på arrangementer hvor det er deltakeravgifter. Normalt 50 % lavere pris til medlemmer.

Start-up og grunderbedrifter som er under 2 år fra innmeldingstidpunkt får 50 % på kontingent og serviceavgift i 3 år frem i tid. 

For 2022 er medlemsavgiften (kontigent + serviceavgift) som følger:

 

Antall ansatte           Kontingent             Serviceavgift                   

1-9                             400,-                     3.100,-  + 25 % mva                        

10-39                         400,-                     7.800,-  + 25 % mva                         

40-100                       400,-                     11.000,-  + 25 % mva                  

100+                          400,-                     16.000,- + 25 % mva                     

 

Gjelder ansatte i Agder. 

Gå til innmeldingsskjema her.

Har du noen spørsmål eller kommentarer, kontakt
Cathrine Stien, daglig leder 
Epost: cathrine@digin.no
Mobil: + 47 91750278

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til våre medlemmer. Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev, så har du mulighet til å melde deg av.