Vil du bli med på Workshop med IBM om Samfunnssikkerhet og Beredskap?

Torsdag 25. april -  kl.12:30-16:00

Sted: Coworx, Kristiansand

Fra IBM stiller Jone Aarre, Client Technical Professional IBM Watson and Cloud Platform og Lars Hovind.

Målet er å ha 40 deltakere på workshop´en, og vi etterstreber en fordeling med ca 20 stk studenter og 20 anstatte fra Digins medlemsbedrifter. Vi vil forankre tema for workshop´en i Digins Arena-initiativ rettet mot Samfunnssikkerhet og Beredskap kombinert med IBM´s globale Call for Code program. Les mer her. Call for Code er fokusert på nettopp krisehåndtering og beredskap, og er komplementært til Digins Arena initiativ.

I workshop´en planlegger vi å holde en innledende presentasjon knyttet til de nevnte initiativene og mulighetene teknologibruk gir knyttet til overvåking, varsling og krisehåndtering. Deretter er planen å få deltakerne aktivert i hands-on bruk av IBM Cloud og sentrale tjenester for å håndtere data og analyse. Foreløpig agenda er:

12.30:

  • Introduksjon til Digin og IBM
  • Digins Samfunnssikkerhet og Beredskapsfokus
  • IBMs globale Call for Code challenge 2019

13:00:

  • Kort introduksjon til IBM Cloud og IBM Watson services
  • Hands-on utvikling av løsning på IBM Cloud ved bruk av Watson services

15.15:

  • Oppsummering av hands-on arbeid
  • Videre engasjement rundt beredskap og Call for Code

  • Sted: CoWorx Kristiansand
  • Dato: 25. april 2019
  • Tidspunkt: Kl. 12.30 - 16.00

Påmelding Workshop med IBM

Jeg deltar som