En plattform for å gjøre en positiv forskjell

28. – 29. september arrangeres Norges ledende tech- og næringslivskonferanse i Kristiansand. Techpoint 2022 blir det største næringslivsarrangementet som er arrangert på Sørlandet.

  • Sted: Kilden konserthus
  • Dato: 28. september 2022
  • Tidspunkt: Kl. 08.30 - 15.45

I en tid med store globale endringer, samler Techpoint ledere, gründere og eksperter fra noen av Nordens mest suksessfulle og fremtidsrettede selskaper i Kristiansand. Her settes søkelyset på det teknologiske skiftet, bærekraftig verdiskapning og fremtidens arbeidsliv.

I en tid med store globale endringer, samler Techpoint ledere, gründere og eksperter fra noen av Nordens mest suksessfulle og fremtidsrettede selskaper i Kristiansand. Her settes søkelyset på det teknologiske skiftet, bærekraftig verdiskapning og fremtidens arbeidsliv.

Næringslivet står overfor historisk store omstillinger de neste årene. Fremtiden er avhengig av at vi klarer å finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som bedriftene skal gjennom en digital transformasjon. Den stadig økende endringstakten betyr at selv de mest innovative bedriftene sliter med å møte verdens miljømessige, teknologiske og sosiale utfordringer på egen hånd.

Årets hovedtemaer

Teknologien endrer verden
Ny teknologi og digital transformasjon omdefinerer måten vi skaper verdier på. Ved bruk av ny teknologi og data i kombinasjon med ny kompetanse og innovasjon skapes nye produkter & tjenester, ny konkurransekraft og nye bedrifter i en enorm fart.

Det grønne skiftet skjer nå
Oppnåelsen av klimamålene vil kreve gjennomgripende omstilling i næringslivet som er motoren i det grønne skiftet. Innovasjon, kompetanse og teknologi er nøkkelen til å lykkes med å skape en grønn økonomi. Hvordan kan bærekraftig verdiskapning bli god business?

Det nye næringslivet
Fremtidens bedrifter vil være de som utvikler produkter og tjenester på en måte som forener digitale, sosiale og miljømessige utfordringer med lønnsom vekst. Hvordan skapes en kultur for innovasjon, fart og smidighet og hvilken kompetanse og egenskaper trenger vi for å lykkes fremover?

Onsdag 28. september fylles Kilden med over 1000 mennesker fra hele næringslivet for å oppleve toppledere og gründere fra noen av Nordens mest suksessfulle selskaper på scenen. På dag to av Techpoint går det mange arrangementer og fagspor som gjør dypdykk i noen av de viktigste områdene for at vi skal klare å omstille oss i tiden fremover.

Dette må du ikke gå glipp av! For mer informasjon, og kjøp av billetter, se her.