Vi har invitert kursholder Øystein Grøndahl tilbake for å gi en videre innføring i Python-programmering 9. og 11. mars, kl. 16.00-19.00. 

 • Sted: Zoom
 • Dato: 9. mars 2021
 • Tidspunkt: Kl. 16.00 - 19.00
python_viderekomne.png

Kurset er en del av prosjektet Digin INK, som er finansiert av Agder fylkeskommune. Kurset er derfor gratis for alle som er interesserte. 

- Vi sender ut zoom-link til alle påmeldte før kurset begynner.

I dette kurset skal Grøndahl vise oss hvordan vi kan bruke Python til dataanalyse:

 • Lese ut data fra excel-filer, .csv-filer og kilder på nettet som f.eks. Statistisk Sentralbyrå.
 • Litt om bearbeiding av data og plotting av grafer.
 • Litt om statistikkverktøy.
 • Skrive resultater til excel-filer eller .csv-filer.

Innholdet er generelt og i hovedsak språkuavhengig.

Anbefalte forkunnskaper:

 • Grunnleggende erfaring med Python eller andre programmeringsspråk.
 • Grunnleggende erfaring med datatyper som string, list, int, float.
 • Grunnleggende erfaring med for- og while-løkker.
 • Grunnleggende erfaring med funksjoner, inputs og outputs. 

Kursholder Øysein Grøndahl har undervist i matematikk, fysikk og programmering i høyere utdanning i 13 år. Han er kjent for å gi entydige forklaringer som fremhever essensen i hvert tema. Han hjelper til med å bygge teoretisk forståelse og med de praktiske ferdighetene for å skrive kode. 

Velkommen!

Påmelding til kurs i Python