Test og riktig kvalitet er sentralt for å lage gode IT-løsninger og skape vellykkede brukeropplevelser. Knowit Test School tilbyr ISTQB-akkreditert testopplæring, på forskjellige nivåer, til alle som ønsker det. Finn ut hva som skal til for å lykkes som en software tester og skaff deg praktisk kunnskap ved å melde deg på nå!

Logo_Knowit test school.PNG

Knowit arrangerer kurs i 25.-27. november i Arendal. Bruk rabattkode: KnowitSør ved påmelding for å få medlemsrabatt på kroner 2000,- (Foundation)

Sertifisering og diplom

Kursbevis blir utsendt til alle deltakere og sertifikat til kursdeltakerne som består ISTQB eksamenen.

Lær av hverandre

Lag nettverk / kollokviegrupper med andre testere på kurset for verdifull utveksling av erfaringer og kunnskap. Du får mulighet til å lære av og samhandle med de andre deltakerne i egnede breakout-sessions, forelesninger og diskusjoner.

Videreføring av læring

Kurset tilrettelegger for viderelæring etter gjennomført kurs ved å tilby et online nettsamfunn som kan hjelpe deg og dine klassekamerater i fremtidige testutfordringer. 
Skaff deg bransjeekspertise: Kursene formidler den nyeste bransjeinnsikten gjennom praktiske eksempler og mer.

Verdifulle kursmaterialer

Kursmaterialer dekker det samme faglige innholdet som opplæringen i klasserommet, og deltakerne har tilgang til disse også etter kurset. Liten klassestørrelse: Alle kursene har begrenset antall plasser (ca 15 stk) for å gi alle muligheten til personlig oppfølging av kurslederen.

Les mer om kursene og meld deg på!

  • Sted: Kystveien 2, Arendal
  • Dato: 25. november 2019