Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har gleden av å invitere til workshop om Electric City Agder. 

Målgruppen for workshopen er organisasjoner, bedrifter og kompetansemiljøer på Agder som ønsker å ta en lederrolle for at Agder skal ta en posisjon som Electric City Agder. Workshopen vil ta utgangspunkt i et målbilde som en trettitalls organisasjoner på Agder har utviklet høsten 2017 og våren 2018. Målbildet for Electric City Agder skal lanseres under Arendsalsuka 13. august.

Formålet med workshopen er dels å synliggjøre pågående aktiviteter i regionen som passer inn under profilen Electric City Agder og dels å foreslå nye prosjekter/satsninger som vil bidra til at Agder er en pådriver for et fullelektrisk og fornybart samfunn. Program for dagen vil i hovedtrekk se slik ut:

- Presentasjon av målbildet for Electric City Agder 2030, samt planer og strategier i regionen som er viktige for Electric City Agder
- Presentasjon av åtte-ti spennende prosjekter/satsninger fra Agder som vil kunne bidra til å realisere målbildet
- Workshop for å identifisere og foreslå ambisiøse prosjekter for å ta en posisjon som Electric City Agder, samt diskutere hvordan vi sammen kan få Electric City Agder til å virke

Detaljert program sendes ut omlag én uke før workshopen.

For påmelding, benytt følgende lenke: https://response.questback.com/vaf/v5jtblfooc (påmeldingsfrist 22. mai).

 

  • Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
  • Dato: 1. juni 2018
  • Tidspunkt: Kl. 09.00 - 15.00