- hva med fokus på risikostyring og nytteverdi?

Utviklingen av nye teknologiske løsninger åpner stadig nye muligheter for effektivisering og tilpassing av helsetjenestene, men utviklingen er imidlertid ikke uproblematisk.


Tid: 12 juni kl. 11:30 - 15:30 - Vi starter med lunch.

Sted: Innovasjonsparken, Måltidets Hus, møterom Hos Ingrid, Stavanger, eller du kan delta via livestream på nett.


Agenda:

11:30: Lunch og mingling

12:00: Velkommen v/ Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

  • Teknologi i helse - Muligheter, behov og risiko v/ Rune Winter, Multiconsult
  • Ansvar? Sikkerhetsfaglige og formelle vurderinger ved innføring av ny teknologi. v/ Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor UiS/HVL
  • Confronting the risks of implementing new technologies-from artificial intelligence to biomedical devices in health services. Paul Barach, Clinical Professor, Children's Hospital, Wayne State University School of Medicine, International Academy for Design and Health.
  • Pause
  • Livskritiske oppgaver, umodne løsninger og aktører uten kompetanse. En fest uten risikostyring. v/ Bjarte Bøe Leder, avdeling for velferdsteknologi, Helsehuset, Stavanger kommune
  • Hvordan kan helseteknologi og kunstig intelligens brukes til å bedre norsk pasientsikkerhet? v/ Athar Ali Tajik, Medisinsk fagdirektør, Statens Undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten - UKOM
  • Digital sanntids prosesstøtte for gode pasientforløp, pasientsikkerhet og effektive tjenester v/ Marit Strandquist, Sensio

For mer informasjon og påmelding – klikk her! Deltakelse er gratis.

Dette møtet har LIVE Streaming på nett. Klikk på denne link for å følge møtet direkte via nett. En replay av møtet vil også bli tilgjengelig etter møtet! Gå direkte til Live sending.

  • Sted: Innovasjonsparken, Måltidets Hus, møterom Hos Ingrid, Stavanger, eller du kan delta via livestream på nett.
  • Dato: 12. juni 2019
  • Tidspunkt: Kl. 11.30 - 15.30