24. og 26. oktober blir biblioteket blir til et sted for teknologi, kreativitet, læring og moro for jenter 9 – 10 år.

  • Sted: Kristiansand Folkebibliotek
  • Dato: 24. oktober 2023
  • Tidspunkt: Kl. 09.00 - 16.00

Over 250 voksne og barn er invitert til hovedbiblioteket og Tangvall bibliotek i Søgne.
Målet er å vekke jenters kreativitet, nysgjerrighet og interesse for teknologi og IT, og å inspirere flere til å velge jobber innenfor teknologifeltet i framtida.

GTF arrangeres av ODA Nettverket, TENK – Tech Nettverket for kvinner, IKT Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Girl Tech Fest arrangeres på bibliotek og vitensenter over hele landet, og dagen er en del av et langsiktig initiativ fra arrangørene for å skape en felles læringsarena for jenter på barneskolen. GTF ble arrangert for første gang i 2015 og målet er at enda flere skal få oppleve gleden av å utforske teknologi og se hva det kan brukes til.

Les mer her.