Planlegger eller er din bedrift i gang med å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan effektivisere prosesser, verdikjede eller produsere på en smartere måte? Da er dette kurset for deg.

  • Sted: Dronningensgate 2, Kristiansand
  • Dato: 22. juni 2023

For få bedrifter benytter mulighetene til å få delfinansiert sine forsknings- og innovasjonsaktiviteter gjennom SkatteFUNN. 22. juni inviterer Forskningsrådet, Innoventus Sør, Digin og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til et kurs som vil gi et innblikk i gode muligheter for risikoavlastning i utviklingsprosjekter i næringslivet! Vi får også høre fra en bedrift som har benyttet seg av SkatteFUNN samt innføring i søknadsskriving.

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) gir bedrifter rett til å føre fradrag over skattemeldingen for utgifter til FoU-prosjekter. Ordningen administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Kurset består av to bolker, hvorav siste del omhandler søknadsskriving og hjelp til dette. Det er valgfritt å bli med på del 2.

Program:

12.00 - 12.30: Enkel servering og mingling

12.30 - 13.30: Informasjon om SkatteFUNN ved Tor Borgar Hansen, Forskningsrådet

13.30 - 13.45: Pause

13.45 - 14.10: Deling av erfaringer med SkatteFUNN-prosjekter ved Tone Speilberg Birkenes, DiagraphIT

14:10 - 14.30: Tips og råd fra revisor med lang erfaring med SkatteFUNN-prosjekter og rapportering

14.30 - 16.00: Søknadsskriving - tips og triks

Kurset er gratis, men på grunn av begrensede plasser er det et no-show gebyr på kr. 190.

Meld deg på her. Avmelding må skje senest 48 t. før til andrea@nikr.no

Velkommen!