GeoForum Sørlandet og Digin inviterer til faglunsj hos Kartverket 26. januar

  • Sted: Tordenskjoldsgate 65 (Kristiansand)
  • Dato: 26. januar 2023
  • Tidspunkt: Kl. 11.30 - 13.00

Faglunsjer er uformelle treff hos ulike medlemsvirksomheter i GeoForum. Hensikten er å dele prosjekter og kunnskap på tvers av GIS/Geografisk IT og IT-miljøet ellers på Sørlandet. Målet er at vi fremover skal prøve å ha en faglunsj hver måned hos ulike virksomheter på Sørlandet og få til inspirasjon og samspill på tvers!

Medlemmer av Digin og GeoForum inviteres. Studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen til å melde seg på.

26. januar kl 11.30-1300 hos Kartverket får vi høre om:

  • Studentgruppe fra UIA forteller om sitt prosjekt «Automatisering av dataflyt fra nasjonale kartbaser mot AI algoritmer»
  • Ivar Oveland fra Kartverket forteller om arbeid med fargekalibrering av flybilder

Møte opp ved det gamle fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65. Arrangementet er i 1 etasje møterom Haven. 26 januar 2023 kl 11.30 – 13.00

Kontaktperson for arrangementet og påmelding sendes til Karine Gystøl karine.gystol@kartverket.no tlf 93202542