Onsdag 29. mars arrangeres det årsmøte i Digin.

  • Sted:
  • Dato: 29. mars 2023
  • Tidspunkt: Kl. 16.00 - 19.00

Styret i Digin kaller inn sine medlemmer til årsmøte.

Årsmøtet er Digin sin øverste myndighet. Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan stille med sin primære kontaktperson eller gjennom en fullmektig.

Etter årsmøtet, blir det foredrag fra to medlemsbedrifter, ca. 15-20 minutter.

Dokumenter som skal gjennomgås på årsmøte sendes ut til påmeldte i forkant.

Praktiske forhold

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til styret ved styreleder innen 22. mars.

Meld deg på her. Håper vi ser deg!

Med vennlig hilsen

Daglig leder i Digin, Cathrine Stien
Styreleder i Digin, Thomas Henriksen, thomas.henriksen@ikt-agder.no