Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arrangementet er gratis å delta på.

Dag 1: Har vi tillit til kunstig intelligens i en helsesammenheng?

Sted: Bankgården

Tidspunkt: Tirsdag 14. august kl. 13.30- 17.30

Tema er kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) koblet til helse. Hva er kunstig intelligens, hva betyr det for deg og for utviklingen av fremtidens helse- og omsorgtjenester? Vi presenterer praktiske eksempler på bruk av kunstig intelligens i helsesammenheng. Har samfunnet et ansvar for å bruke tilgjengelige data om deg til det beste for pasienter og folkehelsen? Har du tillit til at din helseinformasjon blir ivaretatt godt nok? Vi tar debatten om det er etisk forsvarlig å ikke bruke tilgjengelig helseinformasjon?

13.30 - 13.40: Kaffe, frukt og mingling

13.40- 13.45: Velkommen. Ann Camilla Schulze- Krogh, rådgiver Aust- Agder fylkeskommune

13.45 - 14.05: Innledning. Direktoratet for e-helse (tba)

14.05 - 14.35: Hemmeligheten bak kunstig intelligens i helse er data- mye data. Morten Goodwin, førsteamanuensis, CAIR- Senter for forskning på kunstig intelligens, Universitetet i Agder.

14.35 - 15.05: Hvordan kunstig intelligens kan gjøre bruk av dine date og mine helsedata for å fremme befolkningshelse eller behandling av enkeltpasienter. Dr. med Tor Tveit og Ph.D student Geir Thore Berge, Sørlandet Sykehus.

15.05 - 15.35: Helsedata i spesialisthelsetjenesten- modent for AI? Mark Solberger- Bjørkerot, consulting manager, Sopra Steria.

15.35 -15.45: Kaffepåfyll

15.45 - 16.15: Hva gjør vi med teknologien og hva gjør teknologien med oss? Hvor ble det av etikken? Dag Aasland, professor emeritus, Universitetet i Agder.

16.15 - 17.00: Debatt med alle innledere. Morten Goodwin, UIA, er debattleder.

17.00 - 17.30: Mingling med "Smak og Behag"- burger.

 

 

 

Dag 2: Pasientens helsetjenster - mine og dine data.

Sted: Torvgata 7 

Tidspunkt: Onsdag 15. august kl. 08.30- 12.30

Tema er datasikkerhet og helse. Hva skjer med mine og dine helsedata? Mange av våre helsedata er tilgjengelig for offentlig og kommersielt bruk. Hvordan er dette til nytte for samfunnet, for deg og de du trenger at denne dataen skal være tilgjengelig for, eksempelvis fastlegen din? Hvordan vet vi hvilken data som er tilgjengelig om oss? Og hva har vi samtykket til? Vi tar debatten.

08.30 - 08.40: Kaffe, frukt og mingling.

08.40 - 08.45: Velkommen, Otto Isaksen, Daglig leder Digin.

08.45 - 09.05: Innledning. Direktoratet for e-helse (tba).

09.05 - 09.35: Key note. Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge. 

09.35 - 10.15: Hvordan kan helsedata bli mer nyttig for pasienten og helsearbeideren? Randi Eikeland, nevrolog og leder Kompetansesenter for Flåttbårne sykdommer i Norge og Otto Bjørn Møller Hansen, brukerrepresentant.

10.15 - 10.35: Innsamling og bruk av personopplysninger i helseteam, Camilla Nervik, juridisk seniorrådgiver, Datatilsynet.

10.35 - 10.45: Kaffepåfyll.

10.45 - 11.05: Hvordan blir de nye løsningene for tilgang til helsedata? Marta Ebbing, leder av det tidligere Helsedatautvalget, fagdirektør helseregistre Folkehelseinstituttet.

11.05 - 11.25: Mye behandling og lite helse. Hans Jacob Moe, kommunikasjonssjef Cerner.

11.25 - 11.35: Flytskjema for pasientdata, Frode Gallefoss, forskningssjef, forskningsenheten, Sørlandets sykehus.

11.35 - 12.15: Debatt. Rune Fensli, UIA, leder debatten.

12.15 - 12.45: Mingling og enkel lunsj.

 

Mer informasjon og påmelding kommer.

  • Sted: Bankgården og Torvgata 7
  • Dato: 14. august 2018
  • Tidspunkt: Kl. 08.30 - 12.30