Velkommen til tredje samling i Agder Cyber Security Forum der tema er OT sikkerhet. Dette er et forum for å samle kompetanse og nettverk innen cyber security i Agder. Vi ønsker å lære av hverandre og få påfyll av kompetanse som vi kan ta med tilbake i vårt arbeid med cyber security i egen bedrift.

  • Sted: Aludyne, Farsund
  • Dato: 15. september 2022
  • Tidspunkt: Kl. 12.00 - 16.00

Denne gangen får vi innlegg fra sikkerhetssjefen i Elkem ASA, Gjert Tronstad

Eyde-klyngen er vertskap for den tredje samlingen og inviterer til fysisk møte hos en av våre medlemsbedrifter, Aludyne i Farsund. Arrangementet starter med omvisning og presentasjon av Aludyne for de som ønsker å delta på dette.

Program

12:00-14:00 Informasjon og omvisning på Aludyne

14:00-15:00 Cyber Security Forum

- Velkommen til Agder Cyber Security Forum

- Faglig innlegg ved Gjert Tronstad, Sikkerhetssjef Elkem ASA

- Spørsmål og samtale rundt tema, med Helene Holter, Sikkerhetsrådgiver i Egde

15:00-16:00 Mingling med enkel servering

Tema som blir tatt opp er bl.a. definisjon av OT sikkerhet i Elkem, angrep i OT-landskapet, hvorfor nå?, sårbarhetsflate og trusler, rammeverk, utfordringer i OT miljøet og Business continiuity.

Klyngene Digin, Eyde og NODE står bak forumet, sammen med NFEA, Maritimt Forum Sør og Noroff. Ta med deg en kollega og bli med i nettverket som nå etableres rundt cybersikkerhet i Agder.

Arrangementet er gratis. Meld deg på her.