IBM Watson: Den smarteste maskinen noensinne

Sikkerhetskonferansen gir deg muligheten til å høre mer om den kognitive teknologien til Watson. 
Er det fremtidens teknologi?


ER DIN BEDRIFT I RISIKOSONEN?
Er du forberedt for den nye personvern lovgivingen, eller risikerer din bedrift kjempebøter?

Sikkerhetskonferansen gir deg muligheten til å lære mer om hvilke plikter du og din bedrift står ovenfor når den nye lovgivningen trer i kraft i 2018.

Kom tett på kompetansen til UIAs IT-studenter

Har din bedrift et prosjekt som kan passe som en bachelor-oppgave? Digin inviterer sine medlemsbedrifter til å bli med på REFRESH IT!

 

E-handel

E-helse

E-læring

Sikkerhet

Digin Kompetanse

Digin-frokost

Innovasjonscafé

Innovasjonspris

Konferanser